Video

Máy đóng gói thẻ vỉ bàn chải đánh răng

Máy đóng gói vỉ pin 9V

Máy đóng gói thẻ vỉ tự động

Móc dính Máy đóng gói thẻ vỉ

Máy đóng gói thẻ vỉ nhẹ hơn gas

Máy làm vỏ sò

Máy đóng gói bàn chải đánh răng tự động

Máy đóng gói vỉ pin 9V

Máy đóng gói thẻ vỉ pin tự động cho gói pin AA / AAA Iran

Máy đóng gói thẻ vỉ pin hoàn toàn tự động

Máy đóng gói pin 2 cell

Máy đóng gói thẻ giấy vỉ tự động AC-350

Máy đóng gói bàn chải đánh răng AC-320B

Máy hút giấy với kết nối giấy AC-12G

Máy làm vỉ AC 320A

Máy đóng gói rơm đơn AC 02

Máy đóng gói thẻ giấy vỉ nhiều bút

Máy đóng gói vỉ ván chuỗi AC-600

Máy hút giấy AC 12

Máy đóng gói thẻ giấy vỉ quay AC 350